Deschide imaginea în fereastră nouă
COJOCARU Vasile

COJOCARU Vasile

21 Septembrie, 1932
Com. Baraboi, jud. Balti
(azi raionul Râşcani), R.M.
† 02 Ianuarie, 2012, Chişinău, R.Moldova

Titularizare UAP
20 Octombrie 1969, secţia Grafică

Rezidenţa
Republica Moldova, or. Chişinău, Str. Dimo 7/3, ap. 64

Tel. (dom): [+373.22] 43 92 79
Tel. (atelier/serviciu): [+373.22] 44 40 92


43 92 79 44 40 92


Note

Bine organizată şi structurată, complexă si provocatoare, creaţia artistului Vaslle Cojocaru arată locul pe care îi ocupă în peisajul artistic din Moldova.

Până în anul 1988, V. Cojocaru a activat în domeniul artelor grafice începând cu anul 1989, practică, cu predilecţie pictura de şevalet abordând toate genurile acesteia: peisajul, natura statică, compoziţia de gen, portretul. In ce priveşte grafica, preferată este pastelul.

La armoniile de astăzi, pictorul a ajuns o dată cu trecerea timpului Lucrările sale ne trimit la o specie de lirism şi la năzuinţa de articulare a limbajului pictural indicând o legătură organică între creator şi natură... >>>>

Text: Emilia Gheţu
Copyright © 2018 arta.md Toate drepturile rezervate.       Webdesign: sGallery